top of page

Wij zijn PAKK - Platform Amsterdamse Kleine Kindercentra.

 

De kinderopvang is altijd in beweging. Nieuwe wetgeving, GGD inspecties en vele andere zaken hebben invloed op onze dagelijkse uitvoering van het werk. Om als kleine organisaties een stem te laten horen bij gemeente en politiek is het belangrijk om samen te werken.

 

PAKK is aanspreekpunt voor gemeente Amsterdam en gesprekspartner van de volgende vergaderingen/werkgroepen:

 

Convenant Kinderopvang

Permanente Educatie

Platform Professional Jonge kind

Kinderopvang en Zorg

Klanbordgroep Kinderopvang

 

Hiervoor is de vereniging  PAKK, immers: Samen Staan Wij Sterk.

Wij bestaan omdat wij, ondernemers met kleine kindercentra, niet echt betrokken werden bij het Amsterdamse kinderopvang beleid. Het waren de grotere organisaties, verenigd in de BKA - Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam, die met de Gemeente Amsterdam, het beleid bepaalden.

 

Een groot aantal kleine en middelgrote kindercentra zijn nu lid van de Vereniging PAKK en op deze wijze kreeg PAKK een plaats aan de onderhandelingstafel.

Wat doen wij voor onze leden:

  • Wij voeren een lobby om ervoor te zorgen dat de belangen van de kleine kindercentra op de gemeentelijke agenda komen.

  • Wij organiseren 1-2 maal per jaar een leden bijeenkomst, waar nieuwe ontwikkelingen in de branche gepresenteerd worden.

  • Wij houden u per mail op de hoogte van kinderopvang ontwikkelingen in de gemeente Amsterdam.

  • Wij zijn actief betrokken geweest bij de oprichting van een landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de sector Kinderopvang: De BVOK. Zelfstandige ondernemers hebben tot nu toe onvoldoende gehoor gekregen en daar gaat BVOK nu verandering in brengen.

 

In Amsterdam zijn ruim 150 kleine kindercentra, dit is de doelgroep van PAKK. 

De komende tijd staan er grote veranderingen (wet IKK) op stapel in de kinderopvang. Alle kindercentra krijgen met die veranderingen te maken.

De Gemeente speelt hierbij als handhaver een belangrijke rol.

 

Om de continuïteit van de kleine kindercentra in Amsterdam te bewaken, is een krachtige lobby nu van groot belang. Hoe meer leden PAKK heeft, hoe krachtiger onze lobby kan zijn.

 

Wij willen u daarom vragen om u aan te sluiten bij PAKK.

 

De lidmaatschapskosten mogen geen drempel vormen, daarom hebben wij besloten om deze voor 2022 vast te stellen op € 50,00 per organisatie.

Word lid van BVOK ! klik op het logo

bvok-logo.jpg

Geen geplande evenementen

facebook-sticker-volg-ons-type-3.jpg

Waarom het PAKK ?

Pakk gaat uit van het belang van het kind en van de ouder.

 

Pakk staat voor hele goede kleinschalige kinderopvang met aandacht voor de ouders en herkenbaar in de buurt.

 

 

 

 

Lees hier de laatste nieuwtjes uit het PAKK bestuur, Nieuwste update Januari 2018

Hier vindt u een lijst van interessante websites die betrekking hebben op de kinderopvang.

bottom of page