top of page

EERSTE MANIFEST PAKK, Platform Amsterdamse Kleinschalige Kindercentra

 

Pakk gaat uit van het belang van het kind en van de ouder.

 

Pakk staat voor hele goede kleinschalige kinderopvang met aandacht voor de ouders en herkenbaar in de buurt.

 

Pakk streeft naar een eerlijke, uniforme inspectie, waarbij voor ondernemers duidelijk is wat ze kunnen verwachten en waarbij de ene ondernemer gelijk wordt behandeld en naast dezelfde meetlat wordt gelegd als de andere ondernemer.

Pakk wil een gelijke kans vanuit het stadsbestuur voor kleinschalige kinderopvang. Pakk vraagt om een transparante werkwijze van het stadsbestuur die kinderopvangondernemers als gelijk beschouwt, ongeacht hun omvang, en gelijke kansen in de markt biedt aan zowel kleine als grotere organisaties. Daarvoor is een open communicatie een voorwaarde.

 

Pakk streeft binnen de Brancheorganisatie naar een gelijke behandeling van kinderopvangondernemers. Waarbij het Pakk wil pleiten voor een verdeling van de inspraak of bestuursfuncties conform de situatie in de markt.

 

Pakk pleit voor de volgende 11 punten:

  • Uniforme inspectie en toezicht door de GGD en het BHK

  • Gelijke behandeling bij gelijksoortige afwijkingen door de GGD en het BHK

  • Een hersteltermijn indien de situatie veilig is voor het kind door de GGD

  • In alle gevallen eerst een duidelijke hoor en wederhoor door de GGD.

  • Exploitatieverbod indien de situatie onveilig is voor het kind door de GGD en BHK.

  • Heldere informatieverstrekking door de GGD (over de inspecties) en het BHK (over de maatregelen) middels een nieuwsbrief.

  • Geen voorkeursbehandeling voor zgn. ‘groene’ kindercentra met zgn. kwaliteitskringen door de GGD.

  • Geen voorkeursbehandelingen door de gemeenten indien er panden beschikbaar komen voor kinderopvang.

  • Geen voorkeursbehandelingen door de gemeenten met het toewijzen van subsidie voor VVE of de zgn. peuterscholen.

  • Geen voorkeursbeleid van de gemeente ten aanzien van de partijen in de markt waarmee de gemeente haar informatie deelt of waarmee ze gesprekken voert ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen.

 

Geen tweedeling ten aanzien van het toezichtbeleid tussen kinderopvang in scholen (lagere eisen ten aanzien van de kwaliteit) tegenover kinderopvang in kindercentra (hogere eisen ten aanzien van kwaliteit) bij dezelfde leeftijdsgroep.

bottom of page