top of page

Het laatste PAKK nieuws

Belangrijke update maatregelen ivm Coronavirus -14 maart-2020 


Wat gebeurt er als er niet aan de beroepskracht-kindratio (BKR) kan worden voldaan?

 

Het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzocht aan de toezichthouder en handhaver om coulance te betrachten, zolang het advies van het RIVM geldt. Het is aan de toezichthouder om de situatie ter plaatse te beoordelen. Zie de toelichting op de link van de GGD (hieronder).

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200313-bericht-houders-coulance-ivm-corona.pdf

 
Kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket. Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag (zie bevestigingsmail na uw aanvraag). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers 
 

bottom of page